Wersja dla słabowidzących

o nas

start>o nas

O nas

Jednym z najważniejszych elementów składowych naszego sukcesu są wspaniali ludzie. Zajmujemy się pozyskiwaniem i stałą współpracą z wyjątkowymi pracownikami. Różnorodność inicjatyw i programów oferuje naszym współpracownikom możliwości rozwoju ich karier, jak również perspektywą nagrodzenia i doceniania ich wysiłków.

 

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (2.24/00041/2011) oraz wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia (8320). W związku z naszą działalnością oświatową posiadamy również status niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego, która w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy widnieje pod nr 379.

Co robimy?

Ogólne informacje o szkoleniach KNX.

1.    Dla uczestników szkolenia gwarantujemy indywidualne stanowiska laboratoryjne, przy których prowadzone są zajęcia praktyczne.

2.    Ze względu na efektywność w szkoleniu uczestniczy max siedem osób (nie organizujemy kursów „masowych”). W przypadku zorganizowanej grupy (min pięciu osób) istnieje możliwość indywidualnego dostosowania terminu i miejsca szkolenia.

3.    Minimalne wymagania, jakie trzeba spełnić, aby uczestniczyć w Szkoleniach Podstawowych KNX to umiejętności tworzenia prostych obwodów elektrycznych (bazujemy na tym podczas realizacji ćwiczeń praktycznych) oraz obsługa komputera z systemem Windows (potrzebna podczas programowania systemu KNX). Dla szkoleń zaawansowanych dodatkowe wymagane jest ukończenie Szkolenia Podstawowego KNX.

4.    Szkolenie Podstawowe KNX zakończone jest egzaminem KNX (Międzynarodowym Certyfikatem wystawianym przez KONNEX Bruksela)
i statusem Partner KNX (dawniej Partner EIB).

5.    Szkolenie Zaawansowane KNX zakończone jest egzaminem, Certyfikatem
i odpowiedniej adnotacji w bazie KNX.

6.    Kursanci, podczas zajęć praktycznych, mają okazję zapoznać  się
z urządzeniami wszystkich, liczących się w Polsce producentów: ABB, Berker, Bilton, Divus, Gira, Hager, Jung, Schneider, Theben, Wago, Zennio.

7.    Wszystkie szkolenia prowadzone są na możliwie najnowszych urządzeniach KNX. Jest dla nas ważne, aby kursanci mieli kontakt z nowymi produktami
i podczas praktycznych realizacji nie mieli problemów z ich konfiguracją.

8.    Szkolenia Podstawowe i Zaawansowane KNX niezależnie od miejsca, w którym się odbywają, są realizowane na takiej samej bazie sprzętowej. Kursy odbywają się zajęcia według wymagań KONNEX Bruksela.

9.    W trakcie szkoleń Podstawowych KNX, do końca roku 2016, prezentowane będą zagadnienia dotyczące wizualizacji systemu KNX za pomoca specjalistycznych serwerów (np. KNX Server, Home Server) i oprogramowania wizualizacyjnego.

10. W trakcie szkoleń kursanci otrzymają komplet materiałów teoretycznych
i praktycznych w języku polskim.

11. Od stycznia 2016 kursanci dodatkowo otrzymaja bonus rabatowy na zakup zestawu urzadzeń z rabatem „dydaktycznym” lub dla „instalacji pokazowych”. Zapewniamy również całkowitą opiekę podczas wykonywania pierwszych instalacji (od pozyskania klienta do uruchomienia i nadzoru systemu).

12. Po ukończeniu szkolenia podstawowego KNX kursanci otrzymują rabat na zakup programu ETS5 Professional w wysokości 125 EUR oraz program ETS5 Lite w cenie 60 EUR.

1. Certyfikowane Szkolenie Partner KNX

Szkolenie Podstawowe KNX

Czas trwania szkolenia: 40 godz. lekcyjnych (cztery dni)

Program Szkolenia:

Część I : zajęcia teoretyczne (ok. 8 godz.)
- Wprowadzenie do systemu KNX,
- Komunikacja w systemie KNX,
- Topologia systemu KNX,
- Telegramy w systemie KNX,
- Urządzenia magistralne pracujące w systemie KNX,
- Instalacja systemu KNX,
- KNX w wersji Powerline,
- Podstawowe informacje o integracji systemu KNX z innymi systemami

Część II: Ćwiczenia praktyczne (ok. 32 h)
- Sterowanie oświetleniem przez system KNX – projekt.
- Sterowanie oświetleniem przez system KNX - programowanie
- O??wietlenie - funkcja regulacji jasności.
- Sterowanie roletami
- Sterowanie roletami – wymuszenie zadanej pozycji
- Tworzenie projektu i struktury budynku w rozbudowanym projekcie
- Ustawienie struktury grup adresowych
- Wybór urządzeń magistralnych.
- Ćwiczenie urządzeń magistralnych
- Funkcje centralna
- Funkcja kopiowania urządzeń i ich funkcjonalności,
- Tworzenie wymaganej topologii
- Sprawdzenie wyników pracy.
- Uruchamianie projektu.
- Kontrola ogrzewania
- Uruchamianie sprzęgła liniowego.
- Funkcje testowe – sprawdzanie adresu fizycznego.
- Odczytywanie informacji o urządzeniach.
- Funkcja nagrywania telegramów
- Załączanie funkcji urządzeń z poziomu programu ETS
- Funkcja bezpieczeństwa dla rolet
- Czyszczenie pamięci urządzeń magistralnych
- Drukowanie dokumentacji i zapisywanie projektu
- Realizacja zadania sprawdzającego,
- Parametryzacja i uruchomienie stacji pogodowej,
- Parametryzacja i uruchomienie czujników ruchu i obecności,
- Parametryzacja i uruchomienie czujników natężenia oświetlenia,
- Parametryzacja i uruchomienie paneli dotykowych,
- Wprowadzenie do programowania modułu logicznego,

- Wprowadzenie do obsługi programów i serwerów wizualizacyjnych.

- Egzamin Partner KNX.

 

2. Certyfikowane Szkolenie Partner KNX

Szkolenie Podstawowe KNX z zastosowaniem

sterowników PLC

Czas trwania szkolenia: 50 godz. lekcyjnych (pieciu dni)

Program szkolenia:

Część I: zajęcia teoretyczne (ok. 8 godz.)
- Wprowadzenie do systemu KNX,
- Komunikacja w systemie KNX,
- Topologia systemu KNX,
- Telegramy w systemie KNX,
- Urządzenia magistralne pracujące w systemie KNX,
- Instalacja systemu KNX,
- KNX w wersji Powerline,
- Podstawowe informacje o integracji systemu KNX z innymi systemami

 

Część II: Ćwiczenia praktyczne (ok. 42 h)

- Podstawy projektowania KNX, realizacja prostych funkcji za pomocą programu ETS5, uruchamianie elementarnych projektów przy stołach laboratoryjnych.

- Wprowadzenie do programu ETS5, objaśnienie opcji dostępnych w programie ETS5, Sposób zakładania bazy danych, uzupełniania katalogu urzadzeń
i tworzenie nowego projektu.

- Komunikacja komputera z magistrali KNX, wykorzystanie sterownika WAGO PLC 750 849 i rozszerzenie 753 646 jako interfejsu komunikacyjnego.

-  Projekt i realizacja funkcji załącz/wyłącz w systemie KNX.

- Wprowadzenie do  programu CoDeSys, tworzenie nowego projektu, wybór sterownika, konfiguracja sprzętowa rozszerzeń dostępnych w sterowniku.

- Projekt i realizacja funkcji załącz/wyłącz za pomocą wejścia/wyjścia dostępnych
w sterowniku WAGO 750 849.

- Integracja sterownika WAGO PLC z systemem KNX - Realizacja funkcji załącz/wyłącz z zastosowaniem sensorów KNX i wyjścia binarnych sterownika WAGO PLC.

- Realizacja funkcji załącz/wyłącz z zastosowaniem wejścia binarnych sterownika WAGO PLC i urządzeń wykonawczych KNX.

- Wyjścia analogowe w sterowniku WAGO PLC - Projekt i realizacja funkcji sterowania oświetleniem ściemnianym LED z zastosowaniem sensorów KNX i wyjść analogowych 0-10V sterownika WAGO PLC.

- Projekt i realizacja funkcji sterowania roletami/żaluzjami z  zastosowaniem sensorów KNX i wyjść binarnych sterownika WAGO PLC.

- Przygotowanie złożonego projektu w systemie KNX

·        Tworzenie projektu i struktury budynku,

·        Przygotowanie adresów grupowych,

·        Wstawianie urządzeń magistralnych: sensory KNX i sterownik WAGO PLC,

·        Tworzenie topologii systemu,

·        Parametryzacja sensorów KNX,

·        Tworzenie programu w CoDeSys,

·        Import projektu utworzonego w CoDeSys do programu ETS5,

·        Zaświadczenie obiektów komunikacyjnych w grupach adresowych,

- Programowanie złożonego projektu, programowanie sterowników WAGO PLC
i sensorów KNX z zastosowaniem programów  CoDeSys i ETS5.

- Wykorzystanie bloków funkcyjnych w programie CoDeSys.

- Kontrola ogrzewania - Sterowanie temperaturą z zastosowaniem regulatorów dostępnych w sterowniku WAGO PLC.

- Załączenie segmentów liniowych systemu KNX TP1 za pomocą ruterów IP
z zastosowaniem sterowników WAGO PLC i rozszerze?? KNX TP1

- Funkcje diagnostyczne w systemie KNX:

·     Identyfikacja adresów fizycznych,

·     Odczytywanie informacji o urządzeniach,

·     Nagrywanie i analiza telegramów,

·     Kontrola stanów urządzeń za pomocą programu ETS5,

- Czyszczenie pamięci urządzeń systemu KNX,

- Zakończenie realizacji projektu KNX

·    Drukowanie dokumentacji

·    Eksport projektu

·    Kopia bezpiecze??stwa Bazy danych

- Powtórzenie materiału,

- Wycena instalacji KNX,

Egzamin Partner KNX:

- Część teoretyczna

- Część praktyczna

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę związaną z programowaniem systemu KNX. W oparciu o podstawowe zasady, na przykładzie analogii, realizowane sa ćwiczenia obrazujące zastosowanie sterowników PLC w inteligentnych instalacjach elektrycznych.

W zakresie kursu omawiane i realizowane są wszystkie zagadnienia szkolenia podstawowego KNX, dzięki temu umożliwia ono zdanie egzaminu podstawowego KNX i nabycie statusu Partner KNX.

 

3. Certyfikowane Zaawansowane Szkolenie KNX

Czas trwania szkolenia: 40 godz. lekcyjnych (cztery dni)

Zagadnienia realizowane podczas Szkolenia Zaawansowanego KNX:

 

1. Sprzęgła (obszarowe, liniowe, repetytory):

a. Adresowanie

b. Ręczne dodawanie adresów do tablicy filtrów

c. Parametryzacja sprzęgieł

d. Połączenie mediów komunikacyjnych (PL, IP, RF)

 

2. Bezpieczeństwo transmisji w KNX:

a. Cykliczne wysyłanie telegramów z monitorowaniem odbioru (alarm wiatrowy),

b. Priorytety,

c. Monitorowanie zasilania,

d. Realizacja systemu alarmowego z zastosowaniem systemu KNX (centrala alarmowa, detektory stref, czujniki ruchu),

 

3. Flagi obiektów komunikacyjnych:

a. Ważenienie działania flag (C, R, W, T, U)

b. Kolejność przypisywania flag,

c. Odpytywanie obiektów z więcej niż jedna grupę adresową,

d. Zaznaczenie flag w realizacji wyłącznika schodowego,

 

4. Kontrola jasności:

a. Sterowanie oświetleniem ściemnianym (żarowe, LED, elektroluminescencyjne),

b. Kalibracja wyjścia ściemniaczy (korekcja charakterystyki wyjściowej),

c. Czujniki jasności – kontrola jasności w otwartej pętli sprzężenia zwrotnego,

     sterowanie progowe,

d. Czujniki jasności – kontrola w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego, 
     sterowanie ciągłe z utrzymaniem stałej jasnosci,

e. Zadawanie wartości jasności,

f. Blokowanie automatycznej kontroli jasności,

 

5. Operacje logiczne w KNX:

a. Opóźnienia czasowe,

b. Podstawowe funkcje logiczne w urządzeniach KNX (AND, OR, GATE, LOCK),

c. Moduły logiczne – schematy graficzne funkcji logicznych,

d. Funkcje logiczne oraz operacje arytmetyczne w zaawansowanych

urządzeniach KNX (Panele dotykowe, serwery wizualizacyjne),

 

6. Sterowanie ogrzewaniem w KNX:

a. Projektowanie sterowania ogrzewaniem,

b. Sposoby sterowania ogrzewaniem (dwustanowe, ciągłe, PWM),

c. Tryby pracy ogrzewania (Komfortowe, oszczędnościowe, nocne, 
antyzamrożeniowe),

d. Połączenie lokalnego sterowania ogrzewaniem z BMS,

e. Zmiana wartości bazowej z poziomu BMS,

f. Sterowanie uzależnione od czasu,

g. Sterowanie chłodzeniem,

7. Wizualizacja systemu KNX:

a. Wizualizacja z zastosowaniem paneli informacyjnych,

b. Wizualizacja z zastosowaniem dedykowanych paneli dotykowych,

c. Wizualizacja z zastosowaniem oprogramowania wizualizacyjnego KNX,

d. Wizualizacja z zastosowaniem serwerów internetowych,

e. Ustawienia parametrów sprzęgien dla potrzeb wizualizacji,

f. Odpytywanie grup w systemach wizualizacji,

 

8. Narzędzia dodatkowe KNX:

a. Odczytywanie informacji o urządzeniach,

b. Monitoring telegramów, statystyka transmisji w systemie KNX,

c. Wymuszanie rozkazów w systemie KNX,

d. Opcje dodatkowe w programie ETS5 (np. dołączanie plików dodatkowych),

e. Sposób tworzenia projektów logicznych dla systemu KNX,

f. Sceny świetlne- konfiguracja,

g. Sceny świetlne – uczenie,

h. Sterowanie z zastosowaniem programów czasowych,

 

9. Integracja systemu KNX z PLC:

a. Przygotowanie projektu w sterowniku PLC,

b. Transfer projektu z PLC do ETS5 (połączenie zmiennych wewnętrznych  
     sterownika z obiektami komunikacyjnymi KNX),

c. Połączenie systemu KNX z PLC,

d. Wykorzystanie zasobów PLC w systemie KNX,

e. Wizualizacja KNX w WebSerwer’ze PLC,

 

10. Integracja i sterowanie AV w po zakończeniu z KNX:

a. Sterowanie AV za pomocą IR,

b. Sterowanie AV za pomocą IP,

c. Integracja urządzeń AV z systemem KNX za pomocą specjalistycznych urządzeń i serwerów.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły kurs podstawowy KNX i posiadają status Partner KNX.

Kurs realizowany jest w znaczącej części jako ćwiczenia praktyczne. Każdy moduł omawiany jest na wstępie teoretycznie (ok. 15 minut do modu??u), następnie realizowane są ćwiczenia praktyczne, zgodnie z zeszytem ćwiczeń oraz zmianami (rozszerzeniami) zadanymi przez prowadzącego zajęcia.

4. Warsztaty KNX.

Programowanie domu wyposażonego w system KNX.

Czas trwania szkolenia: 30 godz. lekcyjnych (trzy dni)

Program szkolenia:

Część I – przypomnienie podstawowych wiadomości

 1. Przypomnienie podstawowych wiadomości na temat programowania systemu KNX.
 2. Programowanie przykładowego projektu na stanowiskach laboratoryjnych.
 3. Uzupełnienie projektu o sceny świetlne, sterowanie ogrzewaniem, sterowanie zależne od czujników ruchu, oświetlenia itp.

 

Część II – Instalacja w domu – projekt i konfiguracja systemu KNX

 1. Omówienie założeń rzeczywistej instalacji KNX.
 2. Dobór i wycena urządzeń potrzebnych do realizacji założonych funkcji sterowania domem.
 3. Przygotowanie projektu instalacji elektrycznej.
 4. Sprawdzenie i omówienie rzeczywistej instalacji przygotowanej
  w programowanym domu.
 5. Przygotowanie projektu logicznych powiązań w systemie.
 6. Przygotowanie projektu w programie ETS5pl.
 7. Programowanie domu.
 8. Sprawdzenie projektu, uwagi, wnioski z zaprogramowanych zależności.
 9. Poprawianie projektów.

 

Część III - Wizualizacja systemu KNX

 1. Wprowadzenie do zagadnień wizualizacji systemu KNX.
 2. Wizualizacja zaprogramowanego systemu z zastosowaniem serwerów
  i oprogramowania.
 3. Wizualizacja z zastosowaniem urządzeń mobilnych (iPad, Android, www)
 4. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej zrealizowanego projektu.

 

Część IV - Ocena projektu i dokumentacji, zaliczenie szkolenia.

Szkolenie kierowane jest do osób posiadających podstawowe informacje
 o programowaniu systemu KNX (ukończone Szkolenie Podstawowe KNX, sugerowane ukończenie Zaawansowanego Szkolenia KNX i Wizualizacji w systemie KNX). Szkolenie prowadzone jest jako warsztaty praktyczne, których celem jest zaprojektowanie i uruchomienie systemu sterowania domem. Uruchamianie systemu odbywa się w rzeczywistej willi, wyposażonej w system KNX.

Najważniejszym atutem szkolenia, jest fakt programowania rzeczywistego obiektu wyposażonego w system sterowania.

 

5. Wizualizacja.

Wizualizacja w systemie KNX.

Czas trwania szkolenia: 30 godz. lekcyjnych (trzy dni)

Program szkolenia:

Część I – przypomnienie podstawowych wiadomości dotyczących systemu KNX

 1. Topologia systemu KNX.
 2. Adresowanie grupowe, typy obiektów komunikacyjnych – sposób wymiany informacji w systemie.
 3. Programowanie przykładowego projektu na stanowiskach laboratoryjnych.
 4. Statusy funkcji sterujących.
 5. Flagi obiektów komunikacyjnych.

 

Część II – wizualizacja systemu KNX

 1. Wizualizacja z zastosowaniem dedykowanych wyświetlaczy i paneli dotykowych.
 2. Wizualizacja z zastosowaniem oprogramowania wizualizacyjnego.
 3. Wizualizacja z zastosowaniem serwerów wizualizacyjnych.
 4. Dostęp zdalny do systemu za pomocą www.
 5. Integracja kamer IP z systemami wizualizacji.
 6. Sterowanie urządzeniami AV (IR, IP).
 7. Wizualizacja z zastosowaniem urządzeń mobilnych (iPad, Android)

 

Szkolenie kierowane jest do osób posiadających podstawowe informacje
 o systemie KNX (ukończone Szkolenie Podstawowe KNX).

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami wizualizacji systemu KNX za pomocą dostępnych narzędzi (programowych i sprzętowych).

W ramach szkolenia prowadzone są zajęcia teoretyczne (ok. 5 godz.) oraz ćwiczenia praktyczne (ok. 25 godz.) przy stanowiskach laboratoryjnych.