Wersja dla słabowidzących

Kursy, szkolenia, warsztaty

Słuchacze zdobędą wiedzę dotyczącą zagadnień prawnych związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, prowadzeniem dokumentacji księgowej (prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, podatku VAT czy prawa pracy), jak również  źródeł finansowania własnej działalności gospodarczej.

Słuuchacze nabędą wiedzę m.in. z podstaw pedagogiki zabawy, form zabaw i rekreacji ruchowej oraz ich organizacji, jak również z metod nauczania w rekreacji ruchowej i komunikacji interpersonalnej czy z podstaw prawnych opieki nad osobami małooletnimi. Zdobędą również wiedzę z podstaw prawnych turystyki i prawa turystycznego oraz z zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach.

Słuchacze nabedą wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu  likwidacji barier związanych z poszukiwaniem i podejmowaniem zatrudnienia czy radzeniem sobie w sytuacji utraty pracy. Nauczą się umiejętnego poszukiwania ofert pracy, a także zostaną profesjonalnie przygotowani do uczestniczenia w rozmowie kwalifikacyjnej z pracodawca.

Słuchacze nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu profesjonalnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych takich jak: CV (życiorys) i list motywacyjny; profesjonalnego zachowania podczas rozmowy z pracodawcą, jak również  umiejętnego zachowania się w miejscu pracy i budowaniu relacji z współpracownikami.

Słuchacze zostaną zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi m.in.: obsługi urządzeń biurowych (np.fax, komputer, ksero), budowaniu kontaktów z klientami czy zasadami profesjonalnego prowadzenia korespondencji;

Słuchacze nabędą podstawowe umiejętności m.in. z instalowania systemu na komputerze i uruchamiania komputera i system, jak również z instalacji oprogramowania czy praccy w wierszu poleceń. Zdobywanie umiejętności z zakresu konfiguracji Linuxa do pracy z Internetem.

Słuchacze nabędą wiedzę teoretycznie i umiejetności  praktyczne z zakresu księgowości, zostaną przygotowani do samodzielnej pracy na stanowisku księgowego poprzez:

- zapoznanie się z podstawową wiedzą z zakresu księgowości;

- poznanie zasad działania komputerowego programu finansowo-księgowego.

Nabyte kwalifikacje do prowadzenia księgowości małego i średniego przedsiębiorstwa w oparciu o konkretne oprogramowanie.

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z obowiązującymi przepisami regulującymi prawa i obowiąki zarówno pracodawcy jak i pracownika, z organizacji pracy i zakresem obowiązków  specjalistycznych wykonujących zadania z zakresu spraw kadrowych i finansowych.

Słuchacze nabędą umiejętności z powszechnie stosowanych technik sprzątania, które można zastosować w zakresie sprzątania w nowoczesnych systemach utrzymania czystości. Zostaną zapoznani ze środkami stosowanymi podczas sprzątania.

Słuchacze zdobędą umiejętności niezbędne do projektowania, budowania oraz utrzymania małych i średnich rozmiarów sieci. Zostaną również zapoznani m.in. z: Modelem OSI i standardami przemysłowymi, topologii sieci, opisami różnych klas adresów IP, teorią przełączenia sieci LAN, protokołem Novell IPX oraz technologią  WAN, PPP, Frame Relay, ISDN.

Słuchacze nabędą umiejętności związanych z obsługą i wykorzystaniem oprogramowania Cisco Webex w zakresie przygotowania, prowadzenia i współuczestniczenia w konferencjach, szkoleniach jak rownież w spotkaniach on-line.

Słuchacze nabędą wiedzę teoretyczną oraz umiejęności praktyczne w zakresie wykonywania kompozycji roślinnych o różnorodnej tematyce (m.in. śubnej, okolicznościowych dekoracji roślinnych). Zostaną zapoznani m.in. z fizjologią i anatomią roślin, asortymentem roślinnym oraz sposobem ich utrwalania.

Słuchacze zostaną zapoznani:

  • z zasadami żywienia dietetycznego,
  • z rodzajami stosowanych diet
  • umiejętnego doboru diety w zależności od rodzaju schorzenia chorobowego.