Wersja dla słabowidzących

oferta

oferta>terapie

TERAPIE, PSYCHOTERAPIE, DIAGNOZY

      Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów, którzy lubią swoją pracę. Do swoich pacjentów podchodzimy z troską, szacunkiem, zapewniając profesjonalną, anonimową pomoc.

    Wśród nas znajdziesz psychologów, psychoterapeutów, terapeutę uzależnień, psychiatrę, neurologopedę, doradcę zawodowego i pracownika socjalnego. Regularnie podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe i własne umiejętności w zakresie prowadzenia wparcia psychologicznego oraz psychoterapii. Naszą pracępoddajemy regularnej superwizji.

 

Co to jest superwizja?

   Terapeuta jest zobowiązany do superwizowania swojej pracy, tzn. konsultacji swojej pracy z innymi, doświadczonymi specjalistami. Służy to ulepszaniu jego usług i lepszej opiece nad pacjentami. Omawiając swoją pracę z innymi terapeutami dba o anonimowość pacjentów.

 • ZAKRES TERAPEUTYCZNY

  Pomoc psychologiczną kierujemy do osób:

  - w sytuacji kryzysów emocjonalnych, psychicznych;

  - ze zdiagnozowanymi lub z podejrzeniem zaburzeń psychicznych, zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, depresyjnych;

  - w sytuacji kryzysu środowiskowego – po wydarzeniu traumatycznym związanym z katastrofami: powodzią, pożarem, wypadkami komunikacyjnymi itp.;

  - w sytuacji przemocy w rodzinie lub związku (pomoc psychologiczna w stosunku do ofiary i świadków przemocy);

  -  w kryzysie relacji (interwencja kryzysowa w pracy z parami w różnych rodzajach kryzysu, między innymi: sytuacji zdrady, kryzysu związanego z rozstaniem, trudności w relacji po narodzeniu dziecka itd.);

  -  w procesie żałoby po stracie – śmierci bliskiej osoby, kryzys rozstania, strata zdrowia, strata majątku, strata pozycji społecznej itd.);

  -  po wydarzeniu traumatycznym związanym ze śmiercią dziecka, w tym dziecka nienarodzonego (interwencja kryzysowa w stosunku do matki, małżeństw, oraz pozostałych członków rodziny); wsparcie rodziny po starcie dziecka;

  - w sytuacji utraty zdrowia w wyniku wypadku lub choroby, wsparcie w leczeniu onkologicznym i paliatywnym, w związku z trwałą lub czasową niepełnosprawnością;

  - w kryzysie związanym z utratą i brakiem pracy (interwencja kryzysowa w stosunku do osoby bezrobotnej i jej rodziny (elementy pracy terapeutycznej nad rozwojem osobistym i zawodowym), na pewnym etapie możliwa współpraca z doradcą zawodowym.

  Ponadto oferujemy wsparcie terapeutyczne dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, hazardu, komputera, sexu, zakupów itp. oraz ich bliskich i rodzin.

   

 • KONSULTACJA INDYWIDUALNA

  Jest pierwszym spotkaniem z pedagogiem, psychologiem, psychoterapeutą, specjalistą terapii uzależnień. Trwa 60 minut. Służy określeniu natury kłopotu i poszukaniu odpowiedniej formy rozwiązania lub pomocy. Może to być kontynuacja spotkań z tym samym terapeutą, spotkania z innym terapeutą lub inna forma terapii (terapia rodzinna, grupowa, terapia uzależnień, konsultacja psychiatryczna) - albo żadna z tych możliwości.

  Terapeuta oferuje wybraną formę terapii, jeżeli uzna, że może się podjąć jej prowadzenia, ewentualnie proponuje rozważenie terapii u kogoś innego lub też innej formy pomocy w ProEfecto lub poza nim. Pacjent rozważa, czy terapeuta konsultujący jest potencjalnie właściwym dla niego terapeutą i czy skorzystać z oferowanej pomocy. Często się zdarza, że przed podjęciem decyzji zarówno pacjent, jak i terapeuta potrzebują kilku dodatkowych konsultacji.

  Jeżeli w efekcie rozmowy konsultacyjnej zapadnie decyzja o podjęciu psychoterapii, na zakończenie ustala się jej zasady. Dotyczą one  celu terapii, formy, czasu jej trwania, wzajemnych zobowiązań.

   

  PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

  Jest to najpopularniejsza forma psychoterapii. Jest to rozmowa, w której uczestniczy wyłącznie pacjent i psychoterapeuta. Sesje trwają na ogół 50 minut i odbywają się 1-2 razy w tygodniu o ustalonej porze. Po początkowych konsultacjach psychoterapeuta sporządza wstępną diagnozę i wspólnie z pacjentem wyznaczają cele terapeutyczne i zawierają kontrakt określający intensywność, czas trwania terapii, zasady spotkań i płatności.  Terapia indywidualna może składać się z kilku-kilkunastu spotkań albo też zająć parę lat, zależnie od motywacji i chęci pacjenta.

  Podczas trwania spotkań to pacjent decyduje, o czym chce mówić zgodnie z tym, jakie stawia sobie cele i jakie nadzieje wiąże z terapią. Zwykle przyczyną podjęcia psychoterapii jest odczuwanie cierpienia, dyskomfortu. Psychoterapia daje nadzieję na ulgę właśnie w tego rodzaju przeżyciu.

  Terapeuta pomaga w przyjrzeniu się uczuć i myśli towarzyszących rozmowie. Pokazuje emocjonalne podobieństwa między sytuacjami spoza gabinetu, z życia pacjenta, a tym, jak tworzy się i zmienia kontakt pacjenta z terapeutą.

   

  TERAPIA PAR/MAŁŻEŃSTW

  jest pierwszym spotkaniem z terapeutą, na które przychodzi para. Trwa 90 minut. Często - choć nie zawsze - prowadzi ją dwójka terapeutów.  Służy określeniu istoty kłopotu i najlepszych możliwych rozwiązań. Jeśli w efekcie jednej lub paru konsultacji zapada decyzja o dalszej wspólnej terapii, para omawia z terapeutami szczegóły współpracy. Zostaje ustalony cel terapii, liczba spotkań, zasady.

  Terapia par i małżeństw jest ofertą dla par formalnych i nieformalnych, hetero- i homoseksualnych.

   

  KONSULTACJA MŁODZIEŻY

  W przypadku osoby niepełnoletniej proces konsultacji rozpoczyna się spotkaniem z rodzicami bądź spotkaniem rodzinnym, na które przychodzi nastolatek wraz z rodzicami, a nawet z rodzeństwem. To pierwsze spotkanie ma służyć zebraniu informacji na temat bieżącej sytuacji rodziny i nastolatka, zgłaszanych trudności oraz oczekiwań co do psychoterapii. Trwa ono 60 minut.

  Kolejne spotkanie najczęściej odbywa się z samym nastolatkiem i trwa 50 minut. Podczas tej sesji terapeuta zapoznaje się z perspektywą nastolatka i opowiada mu, czym jest i na czym polega terapia.  
  Następnie, w zależności od specyfiki trudności, proponowane się różne możliwe formy pomocy - takie jak np.: psychoterapia indywidualna, grupowa, konsultacja z lekarzem psychiatrą, psychoterapia rodzinna lub małżeńska, badź konsultacje dla samych rodziców. Efektem konsultacji może być również decyzja o niepodejmowaniu dalszych działań terapeutycznych.
  Jeżeli nastolatek jest niepełnoletni, aby rozpocząć terapię wymagana jest zgoda rodziców, natomiast po ukoczeniu 18 roku życia nastolatek zgłasza się na terapię samodzielnie. 

   

  KONSULTACJA PROWADZONA PRZEZ LEKARZA PSYCHIATRĘ I PSYCHOTERAPEUTĘ

  Jest to oferta dla osób, które mają wątpliwości, czy korzystniejsza będzie dla nich pomoc psychiatryczna, czy też psychoterapia lub które rozważają korzystanie zarówno z psychoterapii, jak i farmakoterapii.
  W ramach spotkania prowadzonego przez dwójkę specjalistów istnieje możliwość omówienia powodu zgłoszenia zarówno z perspektywy psychiatrycznej, jak i psychologicznej. Psychiatra i psychoterapeuta wspólnie przedstawią swoje rozumienie kłopotu i zaproponują możliwe formy pomocy.

   

  INTERWENCJA KRYZYSOWA

  Interwencja kryzysowa jest to działanie doraźne, krótkoterminowe, zmierzające do udzielenia natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Kryzys jest momentem zwrotnym, stanem, który charakteryzuje się dużym napięciem emocjonalnym, uczuciem przerażenia, obawą przed utratą kontroli i poczuciem bezradności. Osoba przeżywająca taki stan, ze względu na cierpienie i chwilowe wyczerpanie  własnych możliwości rozwiązania problemu, wymaga pomocy z zewnątrz. Pomoc interwencji kryzysowej polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowaniu lęku.

   

  PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

  Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy oferowana osobom zdrowym przeżywającym tak zwane kryzysy rozwojowe lub trudności przystosowawcze. Poradnictwo psychologiczne użyteczne jest w zmianach rozwojowych i nagromadzeniu się wydarzeń życiowych. Odbywa się ono w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania. Poradnictwo można podzielićna cztery fazy:

  • diagnoza problemu, to znaczy zidentyfikowanie trudności z jaką osoba sobie nie radzi
  • określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem
  • poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania trudności
  • wzmocnienie osoby w realizowanych przez nią zmianach

   

  PORADNICTWO PEDAGOGICZNE

  Poradnictwo pedagogiczne to forma pomocy oferowana w  zakresie:

  • adaptacji dziecka do przedszkola;
  • stymulowania rozwoju dziecka w wieku 3 – 6 r. ż;
  • roli dojrzałości emocjonalnej w osiąganiu gotowości szkolnej;
  • gotowości szkolnej dziecka rozpoczynającego naukę w klasie I;
  • treningu uwrażliwiającego na potrzeby dziecka;
  • wczesnego rozpoznawania trudności w nauce czytania i pisania – ryzyko dyslekcji;
  • wpływu czytania ze zrozumieniem na dalszy rozwój dziecka;
  • nauki czytania przez zabawę;
  • terapii ręki;
  • ukierunkowania pracy samokształceniowej na terenie domu (np. problemy z czytaniem i pisaniem, problemy wychowawcze itp.);
  • oceny poziomu rozwoju dziecka rozpoczynającego naukę w szkole;

   

  DIAGNOZY NEUROLOGOPEDYCZNE DZIECI I OSÓB DOROSŁYCH

  diagnozie neurologopedycznej dziecka ocenie poddawane są:

  • budowa i funkcjonowanie aparatu mowy
  • odruchowe reakcje oralne
  • oddychanie
  • napięcie mięśniowe okolicy oralnej
  • czynności i funkcje pokarmowe – połykanie, gryzienie i kłucie
  • mowa czynna i bierna


  diagnozie neurologopedycznej dorosłych, ocenie podlegają:

  • mowa spontaniczna
  • umiejętność nazywania
  • umiejętność powtarzania
  • rozumienie mowy
  • umiejętność czytania
  • umiejętność pisania
 •  

    JOLANTA BIEL - GRUSZCZYŃSKA

  Jestem psychiatrą z 20 letnim doświadczeniem zawodowym. Poza studiami psychiatrycznymi ukończyłam Studium Terapii Systemowej- roczny stopień podstawowy w Poznaniu oraz 4,5 letni stopień zaawansowany w Krakowie. Pracowałam w Poradni Zdrowia Psychicznego i w szpitalu psychiatrycznym z osobami, których stan wymagał hospitalizacji. Kierowałam zespołem leczenia środowiskowego prowadząc opiekę nad psychicznie chorymi  w ich środowisku domowym. Obecnie pracuje  z osobami w kryzysie konsultując ich w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej,  z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych zarówno na etapie motywacji do podjęcia leczenia, detoksykacji i samej terapii uzależnień.

   

   KAROLINA RAKOCZ

   Jestem certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień, terapeutą Dialogu Motywującego w trakcie certyfikacji, pedagogiem z kilkuletnim stażem pracy. Dodatkowo mam uprawnienia do prowadzenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

   Pracuję z młodzieżą z zaburzeniami zachowania, w tym uzależnioną od substancji psychoaktywnych (narkotyków, alkoholu) oraz z ich osobami bliskimi, rodzicami. Pomagam dorosłym używającym substancji psychoaktywnych, ich bliskim i rodzinom. Zajmuje się również osobami uzależnionymi od komputera, hazardu, zakupów, seksu i innych zachowań. Diagnozuje zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe w kierunku uzależnienia. Moja praca podlega regularnej superwizji.

   Doświadczenie zawodowe zdobywałam jako kierownik Ośrodka dla Młodzieży Uzależnionej w Częstochowie, terapeuta Poradni Profilaktyki, Terapii i Leczenia Uzależnień MONAR w Częstochowie, Poradni ds. Uzależnień w Opolu oraz pedagog Stowarzyszenia Pedagogiki Alternatywnej.  

    

   MAJA WYREMBLEWSKA

   Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie całościowego kursu psychoterapii w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach oraz asystentem psychodramy w Europejskim Instytucie Psychodramy. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

   Pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi łącząc podejście psychodynamiczne z elementami psychodramy. Swoją pracę regularnie superwizuję. W zależności od potrzeb prowadzę terapię długoterminową, krótkoterminową bądź konsultacje psychologiczne. Swoje kwalifikacje podnoszę uczestnicząc w licznych konferencjach i szkoleniach.

   Doświadczenie zawodowe zdobywałam odbywając staż w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania w Gliwicach, pracując w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodku dla Młodzieży Uzależnionej. Prowadzę także warsztaty  i szkolenia dotyczące m.in. profilaktyki uzależnień, wyrażania emocji, rozwoju osobistego. 

    

   DOMINIKA MIEDZIŃSKA-GOLCZYK

   Jestem psychologiem, pedagogiem i socjoterapeutą, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. O swój rozwój zawodowy dbam uczestnicząc w licznych konferencjach i szkoleniach np. z zakresu interwencji kryzysowej, psychoonkologii, psychodietetyki i terapii zaburzeń lękowych.

   Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie pracując w Oddziale Psychiatrycznym i Oddziale Opieki Paliatywnej oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

   Pracuję z osobami dorosłymi w różnych trudnych sytuacjach życiowych dotyczących np. zdrady, rozwodu, choroby lub śmierci bliskiej osoby, choroby własnej, nagłych wypadków losowych, stresu związanego z życiowymi zmianami. Prowadzę zajęcia psychoedukacyjne dla studentów i pracowników służb medycznych oraz warsztaty rozwojowe dla kobiet.

   Świadczę pomoc psychologiczną w systemie stacjonarnym – w gabinecie lub w formie konsultacji w miejscu zamieszkania lub tymczasowego pobytu pacjenta – np. w szpitalu.

   

  MAŁGORZATA KRAKOWSKA


  Z wykształcenia jestem pedagogiem – terapeutą, oligofrenopedagogiem.

  Od  kilkunastu lat pracuję jako pedagog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Częstochowie. W ramach diagnozy pedagogicznej opiniuję i orzekam w sprawie dzieci od czasu rozpoczęcia nauki w przedszkolu do czasu ukończenia nauki w szkole ponagdimnazjalnej. Ponadto prowadzę indywidualną i grupową terapię dla dzieci m.in. z trudnościami w uczeniu się, specyficznymi trudnościami w uczeniu się, nadpobudliwością psychoruchową, z niepełnosprawnołcią intelektualną, autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
  Jestem certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej i systematycznie prowadzę zajęcia m.in. z dziećmi posiadającymi orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (z zespołem Downa, autyzmem i zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną, zespołami genetycznymi, z niedowidzeniem itp.)
  Od kilkunastu lat współpracuję z ROM – E METIS w Katowicach,  RODN – WOM w Częstochowie oraz SOD w Częstochowie. Dla nauczycieli w ramach projektów unijnych dotyczących Indywidualizacji pracy z uczniem, w ramach podyplomowych studiów terapii pedagogicznej i terapii pedagogicznej z muzykoterapią i choreoterapią oraz kursów kwalifikacyjnych prowadzą zajęcia z przedmiotów Metodyka pracy korekcyjno – kompensacyjnej i wyrównawczej  dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego, Metodyka pracy korekcyjno – kompensacyjnej i wyrównawczej dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania, Metodyka nauczania dzieci o nieharmonijnym rozwoju.

   

   

  PATRYCJA WĘGRZYŃSKA
   

  Jestem dyplomowanym logopedą i neurologopedą.
  Przeprowadzam diagnozy i terapie zaburzeń związanych z wymową, mową, językiem oraz komunikacją u dzieci i dorosłych.
  Prowadzę terapię takich wad wymowy jak:
  - sygmatyzm,
  - rotacyzm,
  - lambdacyzm,
  - kappacyzm,
  - labializacja.

  Pracuję również z osobami dotkniętymi dysfunkcjami Ośrodkowego Układu Nerwowego, z dziećmi z nieprawidłowych ciąż i porodów, z zaburzonymi odruchowymi reakcjami oralnymi, z rozszczepem podniebienia, z jąkaniem, z dorosłymi z afazją, dyzartrią oraz dysfagią (zaburzenia połykania). Prowadzę także  rehabilitację laryngektomowanych (osób po operacji usunięcia krtani).

 • Konsultacja psychologiczna:   100 zł/ 50 min

   

  Pierwsza konsultacja psychiatryczna:    120 zł, kolejne wizyty 100 zł

   

  Terapia u specjalisty terapii uzależnień:    80 zł/ 50 min

   

  Psychoterapia indywidualna:     100 zł/ 50 min

   

  Wsparcie psychologiczne:     80zł -100 zł/ 50 min

   

  Interwencja kryzysowa:     kwota uzależniona jest od czasu i miejsca interwencji

   

  Interwencja w terenie:  cena uzależniona od czasu i miejsca trwania

   

  Psychoterapeuta/Psycholog/Specjalista terapii uzależnień + Lekarz psychatra:  220 zł

 • Cykl warsztatów "O mnie. W odkrywaniu swojej kobiecości"

  Zapraszamy na cykl warsztatów, które pozwolą poczuć się dumnym i pewnym siebie kobietą. Celem zajęć jest także zwiększenie asertywności, poznanie  swoich mocnych stron oraz polubienie i zaakceptowanie siebie. Warsztat przeznaczony dla kobiet dorosłych.


  Grupa rozwojowa dla kobiet w okresie menopauzalnym

  Celem grupy jest przeciwdziałanie występowania depresji oraz kryzysów emocjonalnych związanych z okresem klimakterium, zmianami fizjologicznymi, psychicznymi oraz procesami starzenia się. Grupa ma na celu zaakceptowanie stanu w jakim znajdują się kobiety, nauka cieszenia się życiem w momencie, w którym obecnie się znajdują, aktywizacji społecznej, kulturalnej, pomoc w przeżywaniu zjawiska pustego gniazda, wsparcie związków małżeńskich/partnerskich po opuszczeniu domu przez dzieci. Grupa będzie także dobrym miejscem do przekazania kobietom informacji na temat menopauzy oraz sposobów radzenia sobie z jej objawami. W trakcie trwania grupy będzią odbywały się zajęcia psychoedukacyjne mające na celu redukcję lęków i obaw wynikających z nierozumienia przez kobiety co dzieje się obecnie z ich organizmem.


  Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców dziecka nienarodzonego

  Celem warsztatów jest otoczenie opieką i prawidłową edukacją przyszłych rodziców i dziecko w okresie prenatalnym i we wczesnym dzieciństwie. Ponadto zajęcia mają na celu korektę nieprawidłowych wzorów wychowania i opieki nad dzieckiem przekazywanych z pokolenia na pokolenie, zbudowanie bezpiecznej, dobrej relacji rodzic – dziecko, kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich, redukcją napięcia związanego z okresem ciąży, konfliktami między przyszłymi rodzicami oraz nabycie umiejętności dotyczących wychwytywania ewentualnych problemów rozwojowych.


  Grupa rozwojowa dla młodzieży

  Poznanie swoich mocnych i słabych stron, co lubią, czego chcą, w jakiej roli czują się dobrze. Trudności związane z burzą hormonalną okresu adolescencji.


  Spotkania dla rodziców w formie wykładów

  Proponowana tematyka:

   - Adaptacja dziecka do przedszkola;

   - Stymulowanie rozwoju dziecka w wieku 3 – 6 r. życia;

   - Rola dojrzałości emocjonalnej w osiąganiu gotowości szkolnej;

   - Gotowość szkolna dziecka rozpoczynającego naukę w klasie I;

   - Trening uwrażliwiający na potrzeby dziecka;

   - Wczesne rozpoznawanie trudności w nauce czytania i pisania – ryzyko dyslekcji;

   - Wpływ czytania ze zrozumieniem na dalszy rozwój dziecka;

   - Nauka czytania przez zabawę;

   - Terapia ręki;

   - Ukierunkowanie pracy samokszta??ceniowej na terenie domu (np. problemy z czytaniem i pisaniem, problemy wychowawcze itp.)   Szkolenia dla nauczycieli w formie wykładów lub warsztatów

   

  Proponowana tematyka:

   - Trening uwrażliwiający na potrzeby dziecka.

   - Praca korekcyjno – kompensacyjna i dydaktyczno – wyrównawcza dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

   - Praca korekcyjno – kompensacyjna i dydaktyczno – wyrównawcza dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego.

   - Praca korekcyjno – kompensacyjna i dydaktyczno – wyrównawcza dla dzieci z inteligencją niższą niż przeciętną.

   - Diagnoza trudności w czytaniu i pisaniu.

   - Wczesne rozpoznawanie dziecka z trudnościami w nauce czytania i pisania – ryzyko dyslekcji.

   - Skala Ryzyka Dysleksji jako narzędzia do rozpoznawania ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się.

   - Specyficzne trudności w uczeniu się (dyslekcja, dysgrafi, dysortografia) – diagnoza i terapia,

   - Zaburzenia sprawności graficznej i manualnej.

   - Zaburzenia emocjonalne dziecka w wieku przedszkolnym.

   - Elementy Integracji Sensorycznej w pracy nauczyciela przedszkola i szkoły podstawowej.

   - Terapia ręki.

 •     W celu umówienia się na pierwsze spotkanie z psychoterapeutą, psychologiem, terapeutą uzależnienia, lekarzem, neurologopedą lub doradcą zawodowym prosimy o telefon do rejestracji nr + 48 500 058 940. Pracownik rejestracji zaproponuje termin spotkania z wybraną przez Państwa osobę.

        Zapraszamy do zapoznania się z wizytówkami naszych lekarzy i terapeutów, które mogłby pomocne w dokonaniu wyboru odpowiedniego specjalisty. Jeżeli nie dokonali Państwo wyboru konkretnej osoby, pracownik rejestracji zaproponuje pierwszy, dogodny termin. Pracownicy rejestracji nie się terapeutami ani lekarzami.

   

        Zapisy na warsztaty i grupy rozwojowe pod adresem e-mail terapeuci24@gmail.com lub pod numerem telefonu + 48 500 058 940 .