Wersja dla słabowidzących

NASZA OFERTA

Stale inwestujemy we własny rozwój, by przez wysoką jakość zapewniać efektywność oferowanych usług.

SZKOLENIA, KURSY, WARSZTATY

Aby sprostać wciąż rosnącym wymaganiom stworzyliśmy ofertę szkoleń dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdej organizacji.


DORADZTWO

Programy doradczo-badawczy umożliwiają efektywne zbadanie potencjału przyszłych pracowników, ale również dają możliwości oceny indywidualnego wzrostu i rozwoju pracowników.


COACHING

Trening z zakresu wewnętrznego rozwoju rozumiany jest jako proces, który ma pomóc w opanowaniu swojego wnętrza, wzmocnić wewnętrzne siły i wewnętrzną motywację.


TERAPIE, PSYCHOTERAPIE, DIAGNOZY

W naszym centrum pracują specjaliści z różnych dziedzin, możemy zaproponować spotkanie z psychologiem, psychoterapeutą, psychiatrą, neurologiem, pedagogiem, dietetykiem itp.


Chętnie odpowiemy na Państwa pytania, jesteśmy do dyspozycji

Skontaktuj się

NASI KLIENCI

Zobacz kto skorzystał z doświadczeń i kompetencji naszego zespołu.

Agencja Rozwoju Regionalnego

-

"Dobry fach szansą na pracę”, „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Stowarzyszenie Agape

-

STREETWORKING - nowa jako??�? pracy z osobami bezdomnymi

Urząd Miasta Częstochowy

-

"Mam zawód mam prac�? w regionie", "Edukacja bez granic","Koniec j�?zyka za przewodnika","Zaplanuj swoj�? karier�? "Klucz do kariery";"Young in Europe", "Akademia M??odego Zawodowca","Praktyka czyni mistrza","Szko??a bez barier"

Fundacja Widzialni

-

„Dost?pni dla Ciebie! Aktywizacja m??odych osób niepe??nosprawnych w ramach Centrum Cyfrowych Kompetencji”

Starowstwo Powiatowe Gliwice

-

„Mam zawód – mam prac? w regionie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kepnie

- "Siłę mam dzięki wam, ale radę daję sam!!!"

Starostwo Powiatowe w Wieruszowie

-

"Absolwent na 5-tkę"