Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Centrum Doradczo-Edukacyjne ProEfecto - Niepełnosprawni - pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3

Niepełnosprawni - pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3

 

Informacje o projekcie

Projekt „Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3.”
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

Projekt realizowany jest w partnerstwie:
Wnioskodawca – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie,
Partner projektu – Centrum Doradczo-Edukacyjne ProEfecto dr Marietta Blachnik- Gęsiarz.

Okres realizacji projektu: 1 lipiec 2021 r. do 31.12.2022 r.

Celem projektu jest wzrost zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia 36 osób dorosłych (13 kobiet) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami
sprzężonymi oraz zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących w Częstochowie lub powiecie częstochowskim będących osobami wykluczonymi lub
zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy.
Cel główny projektu będzie realizowany poprzez usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji w okresie do 31.12.2022 r.

Banery/Logo